لطفا قبل از انجام آپدیت به موارد ذیل توجه فرمایید:

1-از آپدیت رایگان خود اطمینان حاصل نمایید.

2-پس از آپدیت دستگاه عیب یاب، نیاز به کد فعال سازی می باشد که در وقت اداری باید انجام شود.

3-ویدیوی آموزشی مراحل آپدیت را مشاهده بفرمایید.