رونمایی از اسیلوسکوپ کارمن New Lite

دستگاه کارمن نیولایت داری دو کانال اسیلوسکوپ به صورت همزمان و دقت مناسب برای عیب یابی خودرو می باشد.

ویدیو