درمنو کره جنوبی امکان تعریف سوییچ،تعریف کنترل یونیت های مختلف،کالیبره های مختلف و دیگر قابلیت های ویژه وجود دارد.

منوی برخی از خودروهای کره ای