بازدید معاون علمی فناوری رِییس جمهور از کارخانه کاسپین کارمن