نحوه ریست موتور ام وی ام ۱۱۰

ریست گیربکس اتوماتیک ام وی ام۱۱۰

نحوه تعریف ریموت ام وی ام ۳۱۵

ریست ECU ام وی ام ۳۱۵