تعریف کارت مگان با کارمن i700

عیب یابی مگان

تعریف کارت مگان

تعریف کلید پراید زیمنس

پیکربندی ایسیو زانتیا

خطای عدم پیکره بندی در ایسیوی زانتیا