تعریف ریموت هیوندای سوناتا ۲۰۰۷

کالیبراسیون زاویه فرمان هیوندای گرنجور ۲۰۱۳

نحوه تعریف کلید و ریموت هیوندا توسان

نحوه تعویض لنت آزرا ۲۰۱۳

تعریف ریموت سوناتا

نحوه تعریف ریموت آزرا ۲۰۰۹

مراحل تست موتور هیوندای آزرا ۲۰۰۹

عیب یابی گیربکس و ریست در خودروی آزرا ۲۰۰۹

بررسی سیستم تهویه مطبوع هیوندای سوناتا ۲۰۱۷

بررسی ایربگ هیوندا النترا ۲۰۱۵

تعریف ریموت سوناتا ۲۰۰۹

بررسی ایربگ آزرا HG

نحوه کالیبره رادار توسان ۲۰۱۸​

نحوه کالیبره رادار توسان ۲۰۱۸​

نحوه عیب یابی گیربکس و ریست آن در آزرا ۲۰۰۹

ریست TCM (کامپیوتر گیربکس) هیوندای گرنجور

کالیبره سنسور زاویه فرمان سوناتا با کارمن