آپدیت ورژن ۲۱۹۰ برای محصولات کارمن ( نیولایت پلاس، کارمن i700 و کارمن i100)
انتخاب شرکت خودروساز
هیوندا صادراتی
کیا صادراتی
هیوندا امریکا
کیا امریکا