حضور شرکت کارمن در نمایشگاه دبی

حضور شرکت کارمن در نمایشگاه دبی! شرکت کارمن مانند سال های گذشته در نمایشگاه دبی شرکت می کند در این نمایشگاه محصولات و برنامه های جدید شرکت کارمن رونمایی می شوند. آدرس غرفه کارمن:نمایشگاه بین المللی دبی غرفه شیخ سعید غرفه شماره ۱۴۲